รับซื้อรถยนต์

1.การประเมินราคารับซื้อรถยนต์

& รูปถ่ายรถยนต์

& สำเนาทะเบียนรถยนต์ หน้ามีชื่อล่าสุด, หน้า 16-17 , หน้า18-19 (กรณีมีเล่ม)

& ราคาที่ต้องการขาย

ส่ง Line มาที่ @bunnycars (ใส่ @ ข้างหน้าด้วนนะ)